Klinisch psycholoog voor polikliniek Depressie

Nu solliciteren
Vakgebied
GGZ/Welzijn
Functie
Klinisch psycholoog
Branche
Ziekenhuis
Aanstelling
Niet nader bepaald
Plaatsingsdatum
Niveau
WO
Ervaring
Ervaren
Dienstverband
Parttime

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) heeft kwaliteit en inspiratie hoog in het vaandel staan. Wij combineren universitaire taken en ambities met klinische expertise op hoog niveau. Ons topreferente aanbod omvat gespecialiseerde zorgprogramma’s voor patiënten met stemmings- en angststoornissen, psychotische stoornissen, combinaties van psychiatrische en somatische ziekten en psychiatrische stoornissen bij ouderen.
Voor de behandeling van complexe patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met GGZ-partners, huisartsen en andere specialisten. Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Ons wetenschappelijk onderzoek combineert klinische, epidemiologische en neurobiologische invalshoeken met als doel een beter begrip van het ontstaan, het beloop en specifieke ziektemechanismen bij psychiatrische stoornissen. In aansluiting daarop doen we onderzoek naar nieuwe, meer effectieve en gepersonaliseerde behandelingen van patiënten en werken we samen met onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland.
In het UCP werken ongeveer 570 gedreven en betrokken medewerkers voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis en vaardigheden aan jonge professionals een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een universitaire setting. Patiëntparticipatie en multidisciplinaire samenwerking zijn essentiële kenmerken van het UCP.

Het UCP heeft vijf afdelingen:

 • Crisis, Deeltijd en Opname
 • Soma en Psyche
 • Psychosen
 • Stemmings- en Angststoornissen
 • Ouderenpsychiatrie


Afdeling Stemmings- en Angststoornissen

De afdeling Stemmings- en Angststoornissen biedt geavanceerde programma’s voor patiënten met complexe, veelal therapieresistente stemmings- en angststoornissen. Het tertiaire programma bestaat uit een gespecialiseerd poliklinisch aanbod voor second opinions en ingewikkelde combinatiebehandelingen, een 4- en 1-daagse (CBASP) deeltijdbehandeling en een (dag-)klinische afdeling. De afdeling biedt kwalitatief hoogstaande zorg met een academisch karakter aan voor patiënten met stemmings-, angst- en dwangstoornissen. In het bijzonder is er ruimte voor een gepersonaliseerde hoog-specialistische benadering, met nadruk op goede service aan patiënten en verwijzers. Er wordt daarbij gestreefd naar een optimale integratie van onderwijs, opleiding en patiëntgebonden onderzoek. Daarnaast worden ook state-of-the-art behandelmethoden aangeboden, die nog niet vervat zijn in bestaande richtlijnen. Implementatie van veelbelovende nieuwe diagnostiek- en behandelmethoden ziet de afdeling als een van haar kerntaken.
Vanwege arbeidsmobiliteit zijn wij momenteel op zoek naar een klinisch psycholoog voor de polikliniek Depressie.
Binnen de afdeling is de polikliniek Depressie een bovenregionaal werkend multidisciplinair team, dat zich richt op de behandeling van complexe en/of therapieresistente depressies, het verrichten van second opinions, het implementeren van nieuwe behandelingsmogelijkheden en het bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek.

Functiebeschrijving

 • U bent als regiebehandelaar verantwoordelijk voor de integraliteit van de behandeling en zorgt ervoor dat de verschillende activiteiten van eventuele andere zorgverleners binnen het gehele zorgproces op elkaar zijn afgestemd en passen binnen het vastgestelde behandelplan.
 • U bent verantwoordelijk voor de psychologische behandeling als onderdeel van ons multidisciplinaire aanbod.
 • U verricht intakegesprekken, psychodiagnostisch onderzoek, second opinions en levert een bijdrage aan multidisciplinaire behandelplannen.
 • U levert een bijdrage tijdens de patiëntenbesprekingen.
 • U geeft groepsgewijze behandelingen, zoals de Preventieve Cognitieve Training, gericht op terugvalpreventie bij recidiverende depressies.
 • U draagt zorg voor een goede samenwerking en afstemming met uw collega’s binnen de zorglijn Stemmingsstoornissen, om daarmee zorgcontinuïteit en doelmatige, getrapte zorg te realiseren.
 • U heeft een voortrekkersrol in de ontwikkeling van het programma Stemmingsstoornissen en draagt bij aan de innovatie van het behandelaanbod en het opstellen en implementeren van behandelprotocollen.
 • U levert een bijdrage aan het onderzoek binnen de onderzoekslijn Stemmings- en Angststoornissen.
 • U levert een bijdrage aan onze opleidings- en onderwijstaken, waaronder het superviseren van psychotherapieën die artsen en psychologen verrichten in het kader van hun vervolgopleidingen.
 • U biedt consultatie aan diverse disciplines en collega’s binnen en buiten het UCP.

Wat vragen wij

 • U heeft een BIG-registratie.
 • U heeft een registratie als klinisch psycholoog (of bent in de afrondende fase van uw opleiding).
 • U bent lid van de VGCt.
 • U bent bij voorkeur, naast CGT, ook geïnteresseerd in andere psychotherapieën, zoals IPT (Interperoonlijke Psychotherapie) en CBASP (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy). Wij geven de voorkeur aan een collega die geschoold is of zich wil scholen in beide behandelvormen.
 • U heeft ervaring met de doelgroep of affiniteit en bereidheid om u er actief en snel in bij te scholen.
 • U kunt goed samenwerken in een multidisciplinair team.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Een aanstelling bij het UMCG voor 28 uur (0,74 fte) tot 36 uur (1 fte) per week
Het salaris bedraagt maximaal € 5.944,- bruto per maand (schaal 12) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

Meer informatie
Meer informatie is verkrijgbaar bij:
dhr. D.C. van der Veen, klinisch psycholoog afdeling Stemmings- en Angststoornissen, telefoonnummer: contactinformatie of
dhr. dr. B.C.M. Haarman, psychiater, hoofd behandelzaken Stemmings- en Angststoornissen, telefoonnummer: contactinformatie

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 24 november 2019.
De sollicitatiegesprekken zijn op 2 december 2019.
Je ontvangt vóór 29 november 2019 bericht of je wel of niet wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

Binnen een half uur na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen