Geneesheer-directeur ggz

Zuyderland GGZ, Sittard-Geleen
Nu solliciteren
Vakgebied Zorgmanagement
Functie Directeur
Branche Ziekenhuis
Aanstelling Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum 28 december 2018
Niveau WO
Ervaring Ervaren
Dienstverband Parttime

Heeft u interesse in de functie geneesheer-directeur ggz op basis van 16 uur per week? Deze uren zijn eventueel uit te breiden tot een voltijds dienstverband met patiëntgebonden werkzaamheden als psychiater. 

Wat gaat u doen?

Bij Zuyderland Medisch Centrum, RVE Geestelijke Gezondheidszorg werken specialisten samen met hun teams om de beste zorg te leveren aan kinderen, adolescenten, volwassenen en ouderen die te kampen hebben met psychische klachten en aandoeningen. We streven daarbij excellente en nabije zorg na, in gedeelde besluitvorming en uitgevoerd met passie en betrokkenheid en met gebruikmaking van het dialoogmodel. We hebben als organisatie de unieke omstandigheid dat we onderdeel uitmaken van het moderne Zuyderland Medisch Centrum. Deze kruisbestuiving van kennis en kunde is een absolute meerwaarde en is onder meer vormgegeven in de afdelingen die in het ziekenhuis psychologische zorg (medische psychologie) en psychiatrische consultaties bieden voor mensen wier leven wordt ontregeld door een combinatie van lichamelijke en psychische klachten. Acute zorg en het doen van crisisbeoordelingen behoren nadrukkelijk tot onze expertise. Onze ggz-zorg leveren we op diverse locaties en wordt zowel klinisch als ambulant geboden. Daarnaast zijn we een erkend opleidingsinstituut voor onder meer psychiaters, klinisch en GZ-psychologen, psychotherapeuten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en huisartsen. Als geneesheer-directeur bent u eindverantwoordelijk voor toepassingen vanuit de Wet Bopz. In dit kader bent u gelegitimeerd beslissingen te nemen die verregaand ingrijpen in de fundamentele rechten van de mens zoals het ontnemen van vrijheden en het toepassen van dwangbehandeling. U bekleedt hierbij een onafhankelijke, eigenstandige positie. De komende periode bereidt u de komst van de Wet verplichte ggz mee voor, die de Wet Bopz per 1 januari 2020 vervangt. U ontwikkelt en onderhoudt hiervoor relaties in de regio met onder meer gemeenten, Openbaar Ministerie en collega ggz-aanbieders. Het bureau geneesheer-directeur en een gezondheidsjuriste met ruime ervaring in de ggz ondersteunen u hierbij. Met de Raad van Bestuur deelt u een verantwoordelijkheid voor de algemene kwaliteit van zorg binnen de ggz-organisatie waarbij u afstemt met de medisch manager (tevens psychiater) van de RVE ggz. Deze laatste vormt samen met de bedrijfsvoerend manager het management van de RVE ggz. U wordt benoemd door de Raad van Bestuur en u legt verantwoording daaraan af. U overlegt regelmatig met het RVE-management en de Raad van Bestuur en u adviseert hen gevraagd en ongevraagd maar u neemt geen deel aan hun besluitvorming.

De functie-vereisten

 • Integriteit, representativiteit en presentatie, volharding en doorzettingsvermogen.
 • Een dienende, transparante stijl van werken.
 • Een resultaatgerichte attitude, vermogen tot zelfreflectie, het innemen van een onafhankelijke positie.
 • Stimulerend zijn ten aanzien van de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid.
 • Strategisch kunnen denken.
 • Een teamspeler zijn, die gericht is op samenwerking en op een natuurlijke wijze de verbinding legt met cliënten en hun naasten.
 • Duidelijk, direct en helder zijn in communicatie, open en toegankelijk.
 • Betrouwbaar en solide zijn.
 • Procesmatig zijn ingesteld, het overzicht kunnen behouden, de haalbaarheid en voortgang van zaken kunnen bewaken.
 • Tact, inlevingsvermogen, overtuigingskracht en luistervaardigheid.
 • Kunnen inspireren en motiveren met een flexibele attitude.
 • Conflicten kunnen hanteren, tegenstellingen overbruggen en tegengestelde belangen relativeren.
 • Planmatig en accuraat kunnen handelen.
 • Verbindend en communicatief (zowel in woord als geschrift) zijn.
 • Groot verantwoordelijkheidsgevoel en een positief kritische instelling, met gevoel voor de verhoudingen binnen de organisatie.

Wie bent u? 

 • U bent bevoegd en bekwaam als psychiater.
 • U hebt ruime ervaring in de psychiatrie.
 • U hebt kennis van zorgprocessen en (landelijke) ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg.
 • U hebt kennis van relevante wet- en regelgeving (Wet Bopz en Wvggz in ontwikkeling).
 • U bent een ervaren netwerker, zowel intern als extern.
 • U beschikt over een heldere visie over de krachtenvelden waarbinnen de geestelijke gezondheidszorg opereert en nog zal opereren.
 • U kunt de meerjarenstrategie van de RVE ggz met ambitie en bevlogenheid mee uitdragen.

Wat bieden wij?

 • Voor de taken van geneesheer-directeur staat 16 uur. Dit is in overleg aan te vullen met patiëntgebonden werkzaamheden als psychiater tot een voltijds dienstverband.
 • De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan met Zuyderland Medisch Centrum. Daar bent u lid van het Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB).
 • Salariëring vindt plaats conform de Cao GGz, medisch specialistenregeling. Voor de taken van geneesheer-directeur ontvangt u een toeslag.

Interesse?

Inlichtingen zijn telefonisch in te winnen bij de heer G. Westermann, psychiater en medisch manager, of de heer A. de Bie, psychiater en geneesheer-directeur a.i. via telefoonnummer contactinformatie .

 

 

OVER ZUYDERLAND GGZ

Op de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg (GGz) van Zuyderland Medisch Centrum werken specialisten samen met hun teams om de beste zorg te leveren aan cliënten in alle leeftijdsgroepen die te kampen hebben met psychische klachten en aandoeningen. GGz biedt zorg op alle locaties van Zuyderland. De vorm van zorg kan echter per locatie verschillen.

Wij zijn gevestigd op de locatie Sittard-Geleen, Brunssum, Heerlen en Kerkrade.

 

AANVULLENDE INFORMATIE

Het online screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en social networks kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Voor de meeste functies binnen Zuyderland wordt een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) gevraagd. Voorafgaande aan een indiensttreding zal hierover nadere informatie worden verstrekt.

Zijn er binnen Zuyderland op dit moment voorrangskandidaten die in aanmerking komen voor deze functie, dan hebben zij conform het Doorlopend Sociaal Plan voorrang boven andere interne en/of externe kandidaten.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen