GZ-Psychologen voor het Universitair Centrum Psychiatrie

UMCG, Groningen
Nu solliciteren
Vakgebied GGZ/Welzijn
Functie GZ-psycholoog
Branche Ziekenhuis
Aanstelling Vaste aanstelling
Plaatsingsdatum 6 november 2018
Niveau WO
Ervaring Ervaren
Dienstverband Niet nader bepaald

Werkomgeving

Het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) combineert universitaire taken en ambities met klinische expertise in een breed behandelaanbod: het beste van twee werelden. Er werken medewerkers die gedreven en betrokken zijn, en voor wie het ontwikkelen en overdragen van kennis een aantrekkelijk onderdeel vormt van het werken in een academische setting. Patiëntparticipatie en multidisciplinaire samenwerking zijn essentiële kenmerken van het UCP.

Het topreferente aanbod omvat geavanceerde zorgprogramma's voor stemmings- en angststoornissen, psychosen en somatoforme stoornissen. Als academisch centrum beschikken wij over bijzondere expertise en aanvullende, deels experimentele, mogelijkheden voor diagnostiek en behandeling. Voor complexe, therapieresistente patiënten en voor consultatie en advies voelen wij ons nadrukkelijk verbonden met de ons omringende GGZ-partners. Dit geldt ook voor kennisoverdracht en het samenwerken in patiëntgebonden onderzoek.

Het UCP heeft belangrijke onderwijs-, opleidings- en onderzoekstaken. Het biedt in de nieuwe opleidingsstructuur de aantekeningen volwassenenpsychiatrie, ouderenpsychiatrie en kinder- en jeugdpsychiatrie (via het Universitair Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie) aan. Er zijn meerdere GZ en KP opleidingsplaatsen. Het wetenschappelijk onderzoek is gericht op het verbeteren van de behandeling van de patiënt en is klinisch, epidemiologisch en neurobiologisch van aard. In het kader van het UMCG-brede speerpunt ‘Healthy Ageing’ wordt samengewerkt met grote multidisciplinaire onderzoeksgroepen rond basaal wetenschappelijke thema’s.

Het UCP heeft vijf afdelingen:
 • Crisis, diagnostiek en ontwikkeling
 • Soma en Psyche
 • Psychosen
 • Stemmings- en Angststoornissen
 • Ouderenpsychiatrie
Er werken momenteel 17 klinisch psychologen (ook i.o.) en 27 GZ-psychologen (ook i.o.).

Op korte termijn zoeken wij versterking van GZ psychologen die flexibel inzetbaar zijn voor het hele UCP.

Functiebeschrijving

 • U maakt deel uit van een multidisciplinair team en u richt zich op de psychosociale zorg van patiënten.
 • U verricht psychodiagnostisch onderzoek.
 • U voert (kortdurende) psychologische behandelingen uit.
 • U levert een aandeel in de behandeling van bijkomende psychiatrische klachten (zoals angst, depressie, autisme).
 • U legt uw bevindingen vast in gestructureerde rapportages.
 • U adviseert andere disciplines over psychosociale en psychologische zorg.
 • U adviseert, geeft voorlichting en instrueert patiënten, hun sociaal systeem en overige disciplines.
 • U neemt deel aan het interdisciplinaire patiëntenoverleg en andere relevante overlegsituaties.
 • U onderhoudt contacten met verwijzers en ketenpartners.
 • U draagt actief bij aan de innovatie van het behandelaanbod, bijvoorbeeld in de ontwikkeling van groepsaanbod of web-based zorg.
 • U draagt desgevraagd bij aan wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs.
 • U draagt bij aan de opleiding van PIOG’s en AIO’s.

Wat vragen wij

 • U bent een BIG-geregistreerd GZ- psycholoog.
 • U bent bij voorkeur(bijna) geregistreerd cognitief gedragstherapeut of heeft de bereidheid om deze opleiding te volgen.
 • U heeft ervaring met individuele behandeling en groepsactiviteiten.
 • U heeft affiniteit met het werken met patiënten uit bovengenoemde doelgroepen.
 • U beschikt over ruim voldoende gespreks- en test-diagnostische vaardigheden.
 • U bent in staat zelfstandig te werken en uw deskundigheid in te brengen in multidisciplinair overleg.
 • U beschikt over goede adviesvaardigheden.
 • U bent initiatiefrijk, stressbestendig en kunt omgaan met conflicterende belangen.
 • U kunt zowel zelfstandig als in interdisciplinair teamverband werken.
 • U heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden zowel mondeling als schriftelijk.
 • U levert een continue bijdrage aan kwaliteitsverbeteringen en zorgvernieuwingsprojecten.
 • U bent een positief ingestelde teamplayer, die gewend is de verbinding te zoeken met alle interne en externe samenwerkingspartijen.
 • U kunt andere disciplines coachen bij complexe praktijksituaties.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Wat bieden wij

Het betreft een vaste aanstelling met een proeftijd van een jaar.
Het salaris bedraagt maximaal € 5.086,- bruto per maand (schaal 11) afhankelijk van opleiding en ervaring en op basis van een fulltime aanstelling. Daarnaast biedt het UMCG 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO- UMC).

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:
mw. dr. C.J.M. van Velzen, klinisch psycholoog, telefoonnummer (050) 361 4191
dhr. drs. M. Vos, klinisch psycholoog, telefoonnummer (050) 361 2132

Links

Universitair Centrum Psychiatrie

Solliciteren

Solliciteren kan uitsluitend via het digitale sollicitatieformulier onderaan deze pagina, tot en met 2 december 2018.
U kunt uw brief richten aan: Anita Prins, hoofd Algemene Zaken.
Meteen na het verzenden van het digitale sollicitatieformulier wordt een ontvangstbevestiging gemaild met nadere informatie.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen