Studentenpsycholoog/Coördinator Adviespunt Zorgwekkend Gedrag (0.6 fte)

Universiteit Leiden, Leiden
Nu solliciteren
Vakgebied GGZ/Welzijn
Functie Psycholoog
Branche Overigen
Aanstelling Tijdelijk dienstverband
Plaatsingsdatum 13 juni 2018
Niveau WO
Ervaring Ervaren
Dienstverband Parttime

De afdeling Student Support Services van het Expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken zoekt kandidaten voor de functie van

Studentenpsycholoog/Coördinator Adviespunt Zorgwekkend Gedrag

(0.6 fte)

Vacaturenummer 5483

De werkzaamheden

Tot uw werkzaamheden als Studentenpsycholoog/supervisor behoren:

 • u begeleidt en behandelt als studentenpsycholoog studenten individueel (zoveel als nodig is om uw BIG-registratie te behouden);
 • u verleent kortdurende psychologische hulp aan groepen studenten met een vergelijkbaar psychosociaal probleem welke van invloed is op de studievoortgang;
 • u ontwikkelt en draagt zorg voor de uitvoering van trainingen voor studenten op het gebied van vaardigheden;
 • u onderhoudt contacten met studieadviseurs en anderen bij faculteiten, adviseert hen over de opbouw van preventieprogramma’s en draagt zorg voor de uitvoering;
 • u initieert, onderzoekt en ontwikkelt nieuwe producten, diensten en (diagnostische) methodieken en technieken op het eigen vakgebied;
 • u draagt zorg voor de organisatie en afhandeling van casuïstiekbesprekingen en intervisie en neemt zelf indien gewenst en noodzakelijk binnen het team de rol van supervisor in;
 • bij ingewikkelde casuïstiek neemt u de leiding in het vinden van oplossingen en het afstemmen met relevante partijen en/of met het Hoofd van de afdeling Student Support Services.

Tot uw werkzaamheden als Coördinator Adviespunt Zorgwekkend Gedrag behoren:

 • u coördineert de activiteiten van het Adviespunt Zorgwekkend Gedrag (AZG) en verdeelt de casuïstiek onder collega’s;
 • u maakt voor het AZG rapportages en adviseert en verwijst door naar de geëigende kanalen binnen de Universiteit Leiden of externe instanties;
 • u evalueert en analyseert het beleid, de activiteiten en doelstellingen van het AZG en voert verbeterpunten door;
 • u werkt samen met collega’s binnen Student Support Services, de beveiligingsmedewerkers, Juridische Zaken en faculteiten teneinde het AZG bij de gehele universiteit vorm en inhoud te geven.

Uw profiel

 • U heeft ervaring als supervisor.
 • U heeft een academische opleiding in bij voorkeur de klinische psychologie.
 • U bent BIG-geregistreerd als psychotherapeut en/of als Gezondheidszorgpsycholoog.
 • U heeft affiniteit met de begeleiding van studenten en u heeft didactische kwaliteiten.
 • U heeft ervaring met multiculturele en organisatiecultuur-vraagstukken.
 • U heeft uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, zowel in het Engels als in het Nederlands. Het vereiste niveau Engels is vastgesteld op niveau C1 (actief en passief).
 • U beschikt over de volgende competenties: analytisch vermogen, organisatiesensitief, inlevingsvermogen, integriteit, plannen en organiseren, delegeren en samenwerken.

De organisatie

Het expertisecentrum Studenten- en Onderwijszaken (SOZ/SEA) faciliteert studeren, studenten en studiesucces door het ondersteunen van studenten en studentenbegeleiders, het uitvoeren van administratieve processen en het bijdragen aan een optimale leef- en leeromgeving.

De functie van studentenpsycholoog/teamleider is ondergebracht bij de afdeling Student Support Services (SSS) binnen het expertisecentrum SOZ. Bij de afdeling werken SSS studentendecanen, studentenpsychologen, studiekeuze- en loopbaanadviseurs en de international student advisers met als doel het studiesucces van studenten te bevorderen. De afdeling draagt actief bij aan de deskundigheidsbevordering van facultaire intermediairs (met name studieadviseurs). De studentenpsychologen richten zich specifiek op het preventief, curatief en correctief adviseren en begeleiden van studenten en het verlenen van kortdurend psychologische hulp aan studenten ten aanzien van psychosociale factoren in relatie tot de studiesituatie, teneinde een bijdrage te leveren aan de studievoortgang.

Het AZG betreft een pilot bij de faculteit Geesteswetenschappen die tot doel heeft zorgwekkend gedrag vroegtijdig te onderkennen, signaleren en escalatie van problemen te voorkomen door een juist afgestemd zorgkader. De pilot wordt momenteel geëvalueerd waarna tot voortzetting en/of uitbreiding wordt besloten. Het AZG is een samenwerkingsverband van beveiligingsmedewerkers, Juridische Zaken en faculteiten.

Wij bieden

Aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten, in eerste instantie voor de duur van een jaar. Een verlenging behoort tot de mogelijkheden, afhankelijk van behoefte, gebleken geschiktheid en beschikbare middelen. Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en werkervaring, minimaal € 3.475,- en maximaal € 4.757,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling (schaal 11).

Daarnaast kent de Universiteit Leiden goede arbeidsvoorwaarden. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof, sabbatical leave en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kunt u nalezen op: https://www.universiteitleiden...

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie en/of procedure kunt u contact opnemen met mw. D. Schuitemaker MA, Hoofd van de afdeling Student Support Services, telefoon contactinformatie of per e-mail d.a.schuitemaker@sea.leidenuniv.nl.

Solliciteren

U kunt online solliciteren via de button ‘Solliciteren’ van ons sollicitatiesysteem. Sollicitaties voorzien van het vacaturenummer en vergezeld van een motivatiebrief en cv kunnen tot en met 26 juni 2018 worden gericht aan mw. D. Schuitemaker. Een management-assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Is dit uw nieuwe uitdaging?

Nu solliciteren Vacature mailen Vacature printen